Räddningstjänsten utrymmer och spärrar av

Ett område på en radie av 300 meter utryms just nu i centrala Umeå. En bil med en läckande tub av brandfarlig gas står i korsningen E4:an/ E12. Det avspärrade området sträcker sig från I 20 till busstationen. Polisen och räddningstjänsten finns på plats och dirigerar om all trafik.