DI granskar användandet av personnummer på webben

Ett företag i Umeå som jobbar med arbetsrätt ska granskas av datainpektionen.

Det som ska granskas är hur företaget hanterar personnummer på sina webbsidor. Enligt en anmälan lägger företaget ut domar från Arbetsdomstolen på webben med sökbara personnummer.
Anmälaren skriver att hon finner det kränkande att hennes namn finns att hitta i domar som inte rör henne, och att dessa webbsidor dyker upp när hon söker på sitt eget namn på internet.