Nu släcks NMT

Efter årsskiftet stängs det drygt 25 år gamla mobiltelefonnätet NMT 450.

NMT nätet bygdes upp i början av 80-talet , och systemet byggde urspungligen på en nordisk standard som senare spreds över hela världen.
I november i år hade Telia ungefär 7000 NMT-användare, bland andra skogsarbetare, renskötare och jägare men också en del större företag som SJ.
NMT-nätet används oftast som komplement till nyare system där NMT-nätet för det mesta har en betydligt bättre täckning och räckvidd i glesbygd och oländig terräng jämfört med efterföljande system.
Och efter nyår blir alternativet till NMT-nätet GSM-telefon, ett nytt digitalt system som använder det gamla NMT-nätets frekvenser eller satelittelefon.
Telia håller just nu på att bygga ut sitt GSM nät som under 2008 ska ha 90 procents täckning, men det är ingen garanti för att det går att ringa från de norrländska fjällen.