Fler besökare hos Värkstaden

Värkstaden är en mötesplats för människor med ständig värk och smärta, och sedan starten år 2000 har antalet deltagare stadigt ökat.

Den vanligaste besökaren är en kvinna i 50-årsåldern som lider av ständig värk eller smärta. Varje träff bygger gruppsamtal, och under det gångna året har ett 70-tal träffar genomförts. Skellefteå kommun står för lokalhyran och landstinget bidrar med pengar till verksamheten.

Värkstadens arbete blir allt mer accepterat inom vården. Lena Lundman Westberg menar att många av deltagarna möter en allt hårdare attityd från Försäkringskassan och läkare.