Antalet höftoperationer ökar

Antalet höftoperationer i landet ökar och de som får en ny höftled blir yngre.

Förr var det ovanligt att människor i femtioårsåldern opererades, men så är det inte nu. En förklaring till det är att kirurgin utvecklats.

Roger Olsson är verksamhetschef för ortopedin på Östersunds lasarett. Han säger att resultaten av operationer har blivit bättre och att den stora risken med att få en höftprotes är att den lossnar på sikt, men att risken har halverats, från 70- talet fram till 90- talet.