Nya friskvårdskort i Umeå kommun

Efter en unik upphandling av friskvårdskort ska alla kommunanställda i Umeå träna på lika villkor.
- Det handlar om att skapa rättvisa, säger Anna Holm, hälsoutvecklare på Umeå kommun.

Den rättvisan innebär en försämring för Marina Åkerlund Bergström som nu får betydligt längre till träningslokalen. Hon arbetar som kokerska och många tunga lyft ingår i hennes arbetsuppgifter.

När kommunens upphandlingsbyrå avtalat om nya friskvårdskort för sina anställda blev det inte IKSU där många kommunanställda redan tränar som tog hem det, utan nu är det Sport och Motion som är huvudleverantören.

Tidigare har det varit upp till varje enhet att bestämma om motionskort och var den anställde ska träna, men Kommunen är enligt lag tvungen att upphandla sådana här tjänster. Det handlar också om att skattereglerna måste följas, säger Anna Holm som är hälsoutvecklare på Umeå kommun och som samordnar hälsoarbetet inom kommunen.

Avtalet berör 9 600 personer och en del av de som vant sig vid IKSU känner sig besvikna.
- Vissa kanske upplever det som en försämring att behöva byta träningsställe men det är kostnaden son styr och IKSU gav oss ett allt för dyrt alternativ, säger Sven Bolin, upphandlare på kommunens upphandlingsbyrå.