Fler väljer att radonsanera sina hus

Allt fler fastighetsägare väljer att radonsanera sina hus. De bidragspengar som Boverket avsatt för sanering 2007 är nu nyttjade och här i länet har 60 bidrag beviljats av länstyrelsen.

Redan 2005 drog Boverket igång en kampanj som nu fått effekt. Allt fler är medvetna om hälsoriskerna med att leva med för höga radonhalter i bostaden och väljer därför att sanera.

Lars-Rune Karlsson, handläggare på Länstyrelsen i Örebro konstaterar att oviljan att radonsanera tycks vara bruten.