Varnad efter verifiering

En handläggare vid Arbetsförmedlingen i länet har varnats av personalansvarsnämnden. Handläggaren har vid ett tillfälle verifierat handlingar åt en familjemedlem. Därigenom har hon handlagt ett ärende där hon varit jävig, det betraktar Arbetsmarknadsstyrelsen som tjänsteförseelse.