Björkdalsgruvan drar igång på måndag

Nu är köpet av Björkdalsgruvan helt klart. Alla papper är underskrivna och det kanadensiska bolaget Gold-Ore Rescourses äger nu 100 procent av aktierna i det svenska dotterbolaget Björkdalsgruvan AB. Nyanställningar görs nu vid gruvan och brytning av ny malm kommer igång på måndag.

Jämfört med tiden för konkursen 1998 är det nu helt andra förutsättningar för lönsam gruvbrytning i Björkdal på grund av det höga guldpriset. Det innebär att förutom bearbetning av gammal malm som ligger i högar vid gruvan ska ny brytning återupptas i en underjordsgruva.

Vi står i startgroparna nu berättar gruvchefen Ulf Lindström och nu på måndag den 7: e påbörjas bryningen som succesivt ska öka till 1500 ton per dygn men 2000 ton per dygn ska fortfarande tas från de gamla högarna.

Den utlovade nyaställningen av personal har också kommit igång. Ett tiotal har redan anställts och det blir fler säger Ulf Lindström.

Från moderbolaget sida i Kanada meddelar man att undersökningar görs för eventuell framtida utvidgning av gruvan och om två veckor kommer mer information om vilka undersökningsplaner man har under 2008.

Reporter Örjan Holmberg.