Petad från chefspost efter sexuella anspelningar

En sektionschef på Arbetsförmedlingen i Skellefteå petas från sin chefspost efter att ha fällt sexuella kommentarer om en anställds fru.

Kommentarerna yttrades under en gemensam middag för Arbetsförmedlingen i Skellefteå och flera ytterligare medarbetare kunde höra vad sektionschefen sa. Den anställde tog mycket illa vid sig och kontaktade omedelbart sitt fackliga ombud.

Sektionschefen ska nu lämna sitt chefsuppdrag, men får vara kvar som arbetsförmedlare. Han har också anmälts till personalansvarsnämnden och riskerar disciplinpåföljd för uttalandet.