Radioaktivt läckande apparat på FOI

FOI i Umeå anmäler en incident med radioaktiv strålning till Strålskyddsinstitutet. Enligt anmälan är det apparatur i en av FOIs lokaler som har läckt radioaktiv strålning. Både lokalen och bestrålningsapparaten är avstängda medan man utreder hur strålningen läckt.