Personer inom Scanmining polisanmäls

Gruvbolaget Scanminings konkursansökan har överklagats av ett antal aktieägare i bolaget. Samtidigt polisanmäls tio personer, med koppling till Scanmining, för bedrägeri och trolöshet mot huvudman.

I anmälan beskrivs bland annat hur aktieägarna år 2006 fick en framtidsentusiastisk broschyr som betonade företagets potential.

Anmälarna menar att det är underligt att bolagets dåvarande vd och styrelseordförande kort efter den sista nyemissionen samma år, valde att sälja sina aktier i bolaget.

De menar att aktien då var grovt övervärderad och att dåvarande vd’n lämnade bolaget med 10 miljoner i vinst.

I överklagan till konkursansökan nämns att aktieägare begärt att styrelsen skulle tillkalla extra bolagsstämma, för att kunna ta ställning till bolagets ekonomi. Någon sådan bolagsstämma inträffade aldrig. Aktieägarna menar även i överklagan att bolaget hade tillgångar som kunde ha ha inneburit att man undvikit en konkurs, bland annat avtalet med Lappland Goldmining.