Bostadsproblem för unga oroar föräldrar

Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer men i takt med att staden växer blir den också dyrare att bo i. Samtidigt visar en ny undersökning att föräldrar oroar sig för sina barns framtida boende eftersom ungdomar tillhör den grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
- Vårt enda verktyg är det kommunala bostadsbolaget, säger Åsa Ögren (s) ordförande i byggnadsnämnden.
- En sanning med modifikation eftersom det finns en plan och en bygglag att stödja sig på, säger Rickard Pettersson på Hyresgästföreningen Region Norrland.