Sorsele

Många ensamkommande flyktingbarn mår dåligt

(TGM)

Det har förekommit bråk bland de ensamkommande flyktingbarnen i Sorsele. Det bekräftas både av polisen och av Sorseles socialchef Göran Wikström.

Han säger att det rör sig om små incidenter som normalt inte skulle utlösa bråk och att det beror på att många av ungdomarna inte mår så bra.

- Vad dom behöver är samtal med en psykolog och det är tyvärr en bristvara. Det säger Göran wikström, socialchef i Sorsele.

Omsorgsnämndens ordförande, centerpartisten Karin Israelsson, säger att tillgången till psykiatrin i Sorsele, sedan länge är ett problem och att det förs diskussioner om de ensamkommande flyktingbarnen. Nästa vecka ska hon träffa företrädare för Landstingets folkhälsonämnd för Södra Lappland, men vad som sedan kommer att ske, kan hon inte säga nu.

Socialchef Göran Wikström säger att ungdomarna bråkat sinsemellan och att det inte rör sig om många incidenter, men att det ändå skapar problem eftersom det skapar en oro hos alla som bor tillsammans. För att komma tillrätta med problemen ska kommunen bland annat anställa ytterligare en socialsekreterare.