Umeå

(v)ill förbereda unga för arbetslivet

Skolan måste säkerställa att ungdomarna är väl rustade för kommande arbetsliv, menar Vänsterpartiet i en motion till Umeå kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet vill ge för- och grundskolan samt gymnasieskolan i uppdrag att arbeta fram en tydlig plan för introduktion inför det kommande arbetslivet.

Genom att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter, vill man säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden.