Umeå

Ris och ros från medarbetare

Det blev både plus och minus i årets medarbetarenkät i Umeå kommun. Kommunens medarbetare trivs på jobbet, även om äldre medarbetare är nöjdare än yngre.

På minussidan finns en tung arbetsbörda, framförallt bland undersköterskor och förskollärare.

Det går att utläsa av medarbetarenkäten, kommunens årliga mätning som i år gjordes för sjätte året i följd.