Tredubbling av antalet anmälda våldtäkter i länet

Antalet anmälningar om våldtäkt i länet har tredubblats de senaste sju åren. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. 2006 anmäldes 118 våldtäkter vilket kan jämföras med 36 stycken år 2000.

I stort hela ökning av anmälningar gäller våldtäkt inomhus 102 av våldtäkterna 2006 skedde inomhus.

Förra året gjordes det enligt prelimära siffror 110 våldtäktsanmälningar i länet.