Boliden

Oväntad hjälp vid dammbygge

Gruvföretaget Boliden har fått hjälp från oväntat håll vid ett nytt dammbygge. När företagets skogschef Anders Forsgren skulle restaurera en våtmark såg han att allt som skulle göras redan var gjort. Bävrar hade varit framme och byggt en ordentlig damm och en hydda och dessutom dämt upp den gamla dammängen till dess ursprungliga areal av cirka en hektar.