Första fullmäktige i nya regionförbundet

Idag träffas Regionförbundet i Västerbottens län i ett fullmäktige för första gången. Inom förbundet ska länets kommunerna och landstinget tillsammans driva frågor som är viktiga för länet och samordna delar av statens regionala uppgifter som tidigare skötts av länsstyrelsen.