EU:s rovdjurspolitik föråldrad

Östutvidningen av EU har skapat en helt ny situation för rovdjuren i Europa. Därför tycker Svenska Jägarförbudet att EU:s art- och habitatdirektiv måste anpassas till det. Torbjörn Lövbom, ordförande för svenska Jägarförbundet i Västerbotten anser att direktiven är föråldrade.

- Direktiv från de gamla EU länderna där det inte finns rovdjur kan inte få gälla i all evighet, säger Torbjörn Lövbom.

Den nyligen presenterade rovdjursutredningen har undersökt hur de fem stora rovdjuren uppfyller EU-kravet på gynnsam bevarandestatus och i Sverige är det bara vargen som inte gör det men även vargen är på väg dit. Torbjörn Lövbom hoppas att Östeuropa tillsammans med Norden får bestämma mer om rovdjuren i EU.

Svenska Jägarförbundet satsar mer än nånsin på internationellt sammarbete och har inrättat en tjänst för att knyta kontakter med jägare i Europa och lobba för jaktfrågor i Bryssel.