Strömmingsbrist i Bottenshavet

Det är ovanligt ont om stor strömming i Bottenhavet. Det visar den första hydroakustiska mätningen av fiskbeståndet som Fiskeriverket nu genomfört, i samarbete med det internationella havsforskningsrådet ICES.
- Det var i oktober som fiskeriverket räknade fisk med hjälp av ett avancerat ekolod i kombination med trålning och de första analysresultaten är nedslående, säger forskaren Lena Bergström vid Kustlaboratoret i Öregrund.

Det var i oktober som fiskeriverkets forskningsfartyg Argos räknade fisk med hjälp av ett avancerat ekolod i kombination med trålning och de första analysresultaten är nedslående - endast tre procent av fångsten bestod av fisk över 20 centimeters längd. Det uppger forskaren Lena Bergström vid Kustlaboratoret i Öregrund.

Resultatet bekräftar de varningar om minskande fiskbestånd som yrkesfiskarna lämnat under flera år, men eftersom jämförbara systematiska mätningar saknas går det inte säkert att säga att fiskbeståndet minskar.

Klart är dock att ett alltför hårt fisketryck har pressat tillbaka bestånden. Ett ökande antal sälar i Östersjön och minskande tillgång på plankton kan också vara bidragande orsaker till att den större fisken försvunnit säger Lena Bergström.

Just nu åldersbestäms fisken och i april räknar forskarna vara klara med analysen av den första undersökningen och den beståndsuppskattning som det internationella havsforskningsrådet ICES behöver.

Undersökningen ska sedan kompletteras en hel serie av av liknade hydroakustiska mätningar under fyra års tid och först därefter kan fångstrekommendationer utfärdas.