Umeåforskare identifierar prognosmarkörer

Umeåforskare har gjort en viktig upptäckt om leukemi. Det handlar om kronisk lymfatiskt leukemi där forskarna nu har hittat markörer som kan säga något om prognosen för patienten.

Kromosomernas ändpartier blir normalt sett kortare för varje gång cellen delar sig, men så är det inte med cancerceller.

Längden på ändpartierna beror på en mängd faktorer, nu har forskarna hittat samband med genetiska avvikelser som man känner till betydelsen av.

Forskargruppen har tidigare visat att patienter som har kronisk lymfatisk leukemi – och korta ändpartier – har sämre prognos än än patienter med långa ändpartier på sina kromosomer.