Studien om Vojmån klar idag

I dag överlämnades en förstudie i Vilhelmina om överledning av vatten som skulle möjliggöra en utbyggnad av kraftstationen i Stalon med ytterligare ett aggregat.