Samebyar protesterar mot provborrningar

Ett flertal samebyar protesterar nu mot mineralprospektering inom Vindelfjällens naturreservat.

Det är ett kanadensiskt företag provborra efter malm, men eftersom det är ett naturreservat och ett Natura 2000-område krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Tobias Jonsson, ordförande Grans sameby, säger att området har en trång passage med ont om utrymme och att en eventuell provborrning därmed skulle störa renskötseln.