Mansjouren startar samtalsgrupper

Mansjouren i Västerbotten startar samtalsgrupper för män. Mansjouren riktar sig i första hand till män men 20 procent av de som hör av sig till mansjouren är kvinnor som ringer om eller istället för sina män.

Jouren ska nu utöka sin verksamhet genom att starta samtalsgrupper. Den första samtalsgruppen kommer att vara uppdelad i sju olika teman där man samlas för att lyssna, prata och utbyta erfarenheter. Den andra samtalsgruppen kommer att vara ett samtalsforum för män som lever i en relation med en partner som har barn från ett tidigare förhållande.

– Många män som hör av sig till jouren har svårt att sätta ord på vad de känner och vi märker att det finns ett ökat behov och intresse för män att samtala kring känslor, säger Anders Fredriksson som arbetar ideellt med Mansjouren i Västerbotten.

Föreningen bildades 2004 och består av män som arbetar ideellt med att bland annat vara ett stöd i kris, motverka våld och stödja föräldrarollen.