Modersmålsdag för ökad förståelse.

Idag är det det internationella modersmåldagen. I Umeå ska dagen firas på stadsbiblioteket som kommer att ha aktiviteter hela dagen.

Syftet med dagen är att främja språklig mångfald och språkundervisning och att höja medvetenheten om språkliga och kulturella traditioner, för att främja förståelse, tolerans och dialog.

I Umeå ska dagen firas på stadsbiblioteket som kommer att ha aktiviteter hela dagen, berättar Elena Rassokhina i Umeå undervisar 30 barn mellan 3 och 15 år i deras modersmål som är ryska.

Modersmålsdagen inrättades av Unesco 1999. Med modersmål, eller förstaspråk, menas det språk som en person först lär sig tala som litet barn. En person kan ha flera modersmål om hon/han lärt sig flera språk samtidigt, till exempel genom att ha föräldrar som talar olika språk.

När personen lär sig ytterligare språk efter att modersmålet har etablerats, så klassificeras det som ett andraspråk . Ett andraspråk lärs in i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt samhällen.

– Ett väl utvecklat modersmål underlättar inlärningen av ett annat språk och därför är modersmålsundervisningen så viktig, säger Elena Rassokhina.