Dålig luft ökar risk att dö i förtid

Boende i närheten av kraftigt trafikerade vägar riskerar att dö i förtid. Det säger docent Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes och miljömedicin på Umeå Universitet.

Luften i centrala Umeå är dålig, gränsvärdet för kvävedioxid överskrids och även andra utsläpp och slitage leder till flera hälsorisker, såsom hjärt och kärlsjukdomar samt problem med luftvägarna, berättar Bertil Forsberg. Han tycker att luftkvaliten i de butiker och bostäder som ligger längs med E4:an borde undersökas närmare.

På Umeå kommun finns det i nuläget inga planer att göra sånna mätningar. Annika Söderlund på miljö- och hälsoskydd säger att det är upp till fastighetsägarna att se till att luften inomhus är godkänd.