Genusperspektiv i vården diskuteras

I helgen träffas 125 läkarstudenter från hela landet, på Norrlands universitetssjukhus för att prata genusperspektiv i vården. Det är läkarstudentorganisationen IFMSA-Sweden som har bjudit in till årets första möte.

Läkarstudentorganisationen IFMSA-Sweden jobbar med humanitära frågor och internationell förståelse. Just nu är den kanske mest känd för insamlingen av strumpbyxor. Strumpbyxorna ska användas i vården av kvinnor som drabbats av förlossningsskador i Etiopien.

Temat för helgens möte är genus. Emma Keisu beskriver temat som aktuell, allmängiltigt och väldigt intressant.