Inga anmälningar till JÄMO

Till skillnad från andra universitet, har eleverna på Umeå universitet har inte anmält några kränkningar till JÄMO, Jämställdhetsombudsmannen.

Idag presenteras JÄMOS årsrapport och Peter Kristensen, utredare från JÄMO, har granskat Umeå Universitet.

Sen 2002 kan studenter anmäla kränkningar, diskrimineringar och trakasserier till JÄMO, HOMO, Handikappsombudsmannen HO, och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, via lagen om likabehandling i högskolan. I fjol anmäldes ett fall av sexuella trakasserier och tre fall av diskriminering vid intagning till högskolan till JÄMO och Totalt har 30 anmälningar har kommit in till jämo sen lagen kom 2001.

Stockholm och Göteborg har fått flest anmälningar, med fyra anmälningar var.