Storuman

Avloppsvatten rinner ut i Långvattnet

Avloppsanläggningen i byn Långsjöby utanför Storuman fungerar dåligt vilket gör att avloppsvattnet ofta rinner ut i Långvattnet. Nu kräver länsstyrelsen att kommunen reparerar anläggningen och sanerar bort avloppsresterna i sjön och på stranden.
Ture Rönnholm i Långsjöby har i många år försökt få kommunen att agera.