Skellefteå

91-åring nekas särskilt boende

Kammarrätten i Sundsvall nekar en 91-årig man från Skellefteå särskilt boende. Mannen ville flytta till särskilt boende bland annat på grund av att han kände sig ensam i det hus han bor i. Dessutom säger han att han inte har tillgång till en ordentliga duschmöjligheter. Men domstolen anser, i likhet med kommunens socialnämnd, att mannens behov kan tillgodoses genom hemhjälp.