Rennäringen undersöks

Umeåforskare ska undersöka hur klimatförändringar påverkar rennäringen. Forskarna får 8,4 miljoner kronor från forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Forskarna kommer t.ex. att undersöka vilken effekt klimatförändringar och vattenkraftutbyggnaden haft på rennäringen och även hur dagens skogsbruk påverkar rennäringen har förändrats under lång tid.

En viktig del i undersökningen handlar om hur den samiska rennäringen ska kunna anpassa sig till förändringar.

Tillexempel vad ett varmare klimat kan innebära för rennäringen och hur näringen på ett hållbart sätt ska klara av en sådan förändring.