Svårt att hitta lärare i samiska

Åtta kommuner i Västerbotten uppger att de har svårigheter att hitta modersmålslärare i samiska som är ett av våra nationella minoritetsspråk. Ett undantag är Vilhelmina kommun där undervisningen fungerar bra.

– Aktivt arbete, nytänkande och tur med rekryteringen av lärare, så förklarar Nils Fredriksson rektor för modersmålundervisningen i Vilhelmina varför kommunen lyckats.

I Vilhelmina finns undervisning både i syd- och nordsamiska. En del av undervisningen sker på distans över internet. Vilhelmina kommun samarbetar också med grannkomunerna Dorotea och Åsele för att kunna erbjuda modersmålslärare heltidstjänster.

Men i Umeå är det väldigt svårt att få tag i behöriga lärare.
– Läraren i nordsamiska åker ända från Jokkmokk för att undervisa elever i Umeå, det säger Tor Lundmark, rektor för modersmålsundervisningen i Umeå.