Behandlingscenter nedläggningshotat

Framtiden för Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå för krigsskadade och torterade är oviss. Röda Korset vill ha ekonomisk hjälp av landstingen i Norr- och Västerbotten från och med kommande årskifte.

I september 2006 invigdes behandlingscentret i Skellefteå för krigsskadade och torterade. När landstingen i Norr- och Västerbotten sa nej till delfinansiering, så beslutade Röda Korset att ta hela driftskostnaden på 3 miljoner per år fram till och med 2008.

Men än har inget besked kommit från landstingen, och tidigast under april månad kan landstinget i Västerbotten behandla ärendet.

Om inte landstingen i Norr- och Västerbotten skjuter till pengar så kommer Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå att läggas ner från och med årskiftet.

Under 2007 behandlades drygt 70 patienter i Skellefteå, och de flesta kommer via landstingens vårdcentraler. Verksamhetschefen Gunny Bertilsson säger att det kommer att bli en ökad belastning på landstingets primärvård om centret läggs ner.