Vännäs

Våld mot funktionshindrad

Gruppboende i Vännäs har anmälts till länstyrelsen för att boende utsatts för våld och dålig behandling.

Bakom anmälan står en distriktssköterska. Det skriver Västerbottens Folkblad.

Enligt anmälan ska bland annat en en blind gravt handikappad man puttats ut på en altan med bar överkropp i 26 gradig kyla.

Kommunens handikappchef säger till VF att anmälaren både misstolkat och övertolkat det som hänt.