Lycksele

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi är samtalsämnet i Lycksele i två dagar framöver. Det är BioFuel Region som arrangerar konferensen som heter Förnya energin.

Det ska bland annat handla om att hitta ett sätt att att koppla ihop forskning och projekt om förnyelsebar energi med verkligheten inom transportsektorn.