Vill ha igång gruvan redan i vår

Lappland Goldminers vill börja bygga upp Fäbolidengruvan i vår trots att Miljööverdomstolen sagt nej.

Bolagets ansökan om verkställighetsförordnande har avslagits hittills, och det innebär att de måste vänta till överklagandena behandlats i september. En rättsprocess som kan försena gruvan ett år.

Men bolaget försöker nu undanröja de hinder för en byggstart som Miljööverdomstolen satt så att man kan söka verkställighetsförordnade igen. Och målet är att trots allt komma igång redan i vår enligt Lappland Goldminers bokslutskommuniké.