Brister i hjälpmedelsverksamhetens rutiner

Hjälpmedelsverksamheten i Västerbotten saknar rutiner eller dokumenation av sina rutiner, för en mängd olika saker, bland annat för hur anmälningar av olyckor ska gå till. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en inspektion och kräver att verksamheten snarast skaffar sig det.