Sex av tio infarkter kan förebyggas

De flesta hjärtinfarkter kan förebyggas om människor lever mer hälsosamt. Därför borde hjärtsjukvården satsa på förebyggande åtgärder för att få fler att sluta röka, äta nyttigare och motionera mer. Detta enligt Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, som presenteras av Socialstyrelsen i dag.

Minst sex av tio hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas. Om fler skulle leva mer hälsosamt skulle kostnaderna sänkas, inte bara för hjärtsjukvården utan även för andra delar av sjukvården, enligt myndigheten.

Socialstyrelsen föreslår också behandlingar som gör vården dyrare. De avancerade behandlingar som Socialstyrelsen förordar innebär ökade kostnader för landstingen. Enligt riktlinjerna bör fler patienter få implanterbara defibrillatorer (ICD). Det beräknas öka kostnaderna med cirka en miljard kronor – pengar som antingen får skjutas till eller tas från annat håll inom sjukvården. Fler behandlingar med pacemaker (CRT) ökar kostnaderna med 63 miljoner kronor.

Även antalet kateteringrepp (ablation) vid förmaksflimmer bör öka, och kommer att kosta cirka 150 miljoner kronor per år för att på några års sikt plana ut. Men Socialstyrelsen påpekar att bristen på läkare med denna kompetens kan bromsa planerna. ”Det kommer att bli svårt för hälso- och sjukvården att följa rekommendationen om kateterablation eftersom det i dag inte finns tillräckligt med specialutbildade kardiologer”, skriver Christina Kärvinge, chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ser också att kostnaderna för hjärtsjukvården går att minska på annat håll. Om fler patienter med förmaksflimmer får blodförtunnande medel (Waran) skulle antalet fall av stroke minska. På så sätt kan kostnaderna minska med 540 miljoner kronor.

/TT