Varannan pensionär arbetar ideellt

Hjälpa till i en återvinningsbutik eller sköta sin gamla mamma, sysslorna varierar men idag arbetar varannan pensionär i Sverige ideellt.

Det visar forskning av Eva Jeppsson Grassman, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet.

Forskningen som startade i början av 1990-talet pekar på en kraftig ökning av ideellt arbete bland pensionärer, säger Eva Jeppsson Grassman.

Varannan pensionär arbetar med oavlönat ideellt arbete och det är en ökning med 20 procent sedan början av 1990-talet.

Det enligt Eva Jeppsson Grassmans forskning. Det handlar om pensionärer i åldersgruppen 60 till 74 år som arbetar i föreningsliv eller i humanitärföreningar, men också med informellt hjälparbete, som att ta hand om anhöriga och bekanta.

- Det är viktigt att hålla isär de två formerna av oavlönat arbete, säger Eva Jeppsson Grassman. Arbetar man i föreningslivet kan man själv bestämma hur mycket tid man vill lägga ner på ideellt arbete

- Men har du en skröplig gammal mamma fortsätter du att hjälpa henne även om du känner att du inte orkar, säger hon.

- Samhället räknar med det informella hjälparbetet, säger Eva Jeppsson Grassman som ser en risk i att man därmed också överutnyttjar äldres insatser.

Men forskningen visar också att pensionärer som jobbar ideellt i förening eller hjälporganisationer mår bättre än de som inte gör det.

På Röda Korset i Umeå arbetar ungefär 140 pensionärer ideellt, verksamheten skulle aldrig fungera utan våra frivilligarbetande pensionärer, säger Roya Anami som är butiksansvarig på återvinningsbutiken Kupan i Umeå.