Kommunal hemservice till äldre i Umeå

Från och med i dag, kan Umeåbor över 75 år köpa servicetjänster till hemmet. Tanken är att äldre, som bor kvar hemma kan få hjälp med exempelvis städning och tvätt.

– Det är ett alternativ för de som inte har råd att köpa hushållsnära tjänster, säger Britt- Marie Lövgren, folkpartist och vice ordförande i socialnämnden.

Ingen biståndsprövning görs om man vill köpa tjänsterna, men kravet är att man ska vara över 75 år och folkbokförd i Umeå kommun.

Umeå kommun är i dag, den enda kommunen i länet, som erbjuder den här tjänsten för äldre. I Skellefteå finns ett liknande förslag, antaget i socialnämndens arbetsutskott. Det säger Anette Lindgren, moderat ledamot i socialnämnden.

I Skellefteå finns också fixar-Malte som utför olika tjänster för äldre, något som även Vilhelmina kommun erbjuder. Men 10 av länets kommuner har ingen liknande service alls, utan där kan det ibland ingå i hemtjänstens uppgifter. Skillnaden är då att stödet biståndsprövas. Alltså att man bedömer behovet av stöd, så är det inte med servicetjänsterna.