Umeå

Störningar i sändningen nu på morgonen.

Ett fel i radiomasten i Vännäs har gjort att  Radio Västerbottens sändningar inte fungerat till och från under morgonen. Istället  har Radio Västernorrland hörts i etern.