MS patient behandlas olika beroende på bostadsort

Patienter med MS, Multipel Skeleros måste bo i rätt landsting för att vara säkra på att få sina bromsmediciner utskrivna.Till exempel satsar Stockholm fyra gånger mer på MS sjuka än vad som görs i Jämtland.
Även Västerbotten ligger långt ner på listan. Västerbotten satsar 38 kronor per innevånare mot Stockholms 112 kronor. Det är Neurologiskt Handikappades Riksförbund som med hjälp av Socialstyrelsen har undersökt hur det ser ut i landet.