Kraftpengar till teaterbygge

50 miljoner kronor. Så mycket vill det kommunala bolaget Skellefteå Kraft satsa på en ny teater- och kongress-lokal i Skellefteå. Lokalen ska rymma 700-800 personer.
Skellefteå Kraft presenterade sina planer idag, men sedan tidigare finns tre andra alternativ: Nordanåområdet, Balderskolan och den obebyggda Strömsörstomten. Remisstiden för de tre förslagen går ut i juni, men det socialdemokatiska kommunalrådet Bert Öhlund tycker att Skellefteå Krafts förslag bör tas med i diskussionen. Han menar att deras förslag kan innebära att Skellefteå snabbare kan få en ny teater eftersom kommunen inte behöver stå för investeringen.