Demokratin i Umeå undersöks

Umeå är en av de städer som ingår i en stor demokratiundersökning. Snart kommer de första resultaten som jämför demokratin i Umeå och Norrköping.
Docent Anders Lidström i Umeå leder undersökningen, som han hoppas ska kunna visa om demokratins villkor skiljer sig mellan de undersökta städerna. Enkäten ska bland annat ge svar på frågan om svenskarna ska kunna påverka politiken i kommuner som de inte bor i men pendlar till. Medborgarna pendlar allt mer över kommungränserna, för arbete, studier och fritid. Umeå valdes ut för att det är den mest expansiva medelstora staden, och har hög andel offentligt anställda, och ungdomar, stor medelklass och hög utbildningsnivå. Norrköping är stadens motsats, en klassisk inustristad med låg utbildningsnivå som tappar innevånare. I april kommer de första preliminära resultaten, och i dagarna skickas 8 000 enkäter ut till nya stadsområden.