Elkunder kan få hjälp i grupprättegång

Konsumentsombudsmannen, KO, överväger att föra en så kallad grupprättegång mot elhandelsbolaget Kraftkommission med säte i Skellefteå.
Anledningen är att Kraftkommission i december förra året, av ekonomiska skäl, tvingades upphöra som elleverantör. Nu anser KO att Kraftkommission brustit i sitt ansvar mot kunderna som man har haft avtal med. Men Kraftkommissions VD, Per-Olov Östlund, säger att det inte är aktuellt med någon ekonomisk kompensation till drabbade kunder,. För KO är just frågan om hur företaget ställer sig till att kompensera kunderna en avgörande faktor för om man ska föra talan i en rättegång mot Kraftkommission.