Inspirationsdag för jämställdhet

Inspiration, stöd och en sporre för fortsatt jämställdhetsarbete i länet. Det är tanken med det nätverk för jämställdhet, som idag samlade ett femtiotal kvinnor och en handfull män på Noliahallarna i Umeå.
Nätverket, som samordnas av Länsstyrelsens jämställdhetsprojekt Genusforum, är nytt och lockar såhär i starten människor som redan är intresserade. Såväl män som representanter från merparten ab länets kommuner lyser med sin frånvaro. Av de totalt femton kommunerna är det bara tre som skickat deltagare.