Gymnasieskolan i Umeå får det kärvt

Gymnasieskolan i Umeå kommer att gå med 22 miljoner back år 2006 om man inte får mer pengar. Dom främsta orsakerna till minussiffrorna är att stora barnkullar som nu ska in i gymnasiet, och att lärararlönerna ökar mer än dom två procent som man budgeterat.