Inget bonussystem för kommunala chefer

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ska halveras senast till år 2005. I det program som politikerna nu fattat beslut om finns inte det omdiskuterade bonussystemet för chefer med längre.
I det ursprungliga förslaget som presenterades för politikerna stog det bland annat att chefer som lyckas pressa tillbaka sjuktalen skulle "erhålla ett lönetillägg- det har tagits bort och istället ska " de chefer som har ett hälsoorienterat ledarskap särskilt uppmärksammas vid 2004 och 2005 års löneöversyn". 5 miljoner ska Umeå kommun satsa på att förbättra arbetsmiljön och öka hälsan.