Intraprenad lockar anställda i Umeå

Flera grupper av kommunanställda i Umeå är intresserade av att driva intraprenad, att fortfarande vara anställd av kommunen, men att ta mer eget ansvar.
Hittills har Umeå kommun fått in ett 20-tal ansökningar. Den största delen kommer från skolan; bland andra Östermalmskolan, Grisbacka, Rödäng, Ersängsskolan 7-9, och Östra gymnasiet. Även kommunens turistbyrå, tolkförmedlingen, och en biblioteksfilial har visat intresse för att jobba under intraprenad. Syftet med intraprenader är att ge medarbetarna ökad makt över vardagen.